robotyka@spkobylnica.pl Formularz zgłoszeniowy


Oficjalne otwarcie LEGO® Education Innovation Studio

Konferencja naukowo-metodyczna „Robotyka w edukacji”

19 października 2018


O konferencji

LEGO® Education Innovation Studio to praktyczne zastosowanie Systemu LEGO® dla uczenia się. Pozwala przenieść szkolne przedmioty z podręczników do prawdziwego życia, zapewniając najlepszą edukację – taką, która angażuje osobiście i będzie trwać całe życie. Szeroka gama rozwiązań LEGO® Education umożliwia atrakcyjne realizowanie materiału z wielu dziedzin i różnych przedmiotów. W praktyce przyznanie certyfikatu LEGO® Education Innovation Studio potwierdza, iż dana placówka spełnia najwyższe standardy dedykowane przez firmę Lego na całym świecie.

Oficjalne otwarcie certyfikowanego studia LEGO®, połączone z konferencją naukowo-warsztatową, odbędzie się w Szkole Podstawowej w Kobylnicy 19 października 2018 roku o godz. 10.00. Zainteresowani będą mogli również wziąć udział w warsztatach. ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Szczególnie zapraszamy dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, środowisko akademickie, przedstawicieli placówek doskonalenia zawodowego oraz wszystkich zainteresowanych szukających inspiracji do rozwoju własnej placówki.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 


Program szczegółowy spotkania

Program szczegółowy otwarcia studia LEIS 19.X.2018 r. ZOBACZ

 

Publikacja

Organizatorzy konferencji planują wydać tematyczny numer recenzowanego czasopisma naukowego - "Czasopismo Pedagogiczne. Robotyka w edukacji".

Osoby wyrażające chęć publikacji tekstu w czasopiśmie naukowym proszone są o wysłanie zgłoszenia do 5 listopada 2018 roku.  Warunkiem  publikacji  jest  przesłanie  tekstu do 5 grudnia 2018 roku. Tamat artykułu powinien być związany bezpośrednio z robotyką. Dokładne wytyczne dotyczące przygotowania artykułu do druku zostaną zamieszczone w odrębnym komunikacie.

Zgłoszenie tekstu + abstrakt: do 5 listopada 2018 r.

Ostateczny termin złożenia tekstów: 10 grudnia 2018 r.

Zgłoszenia + teksty należy przesłać na adres: robotyka@spkobylnica.pl


Warsztaty dla nauczycieli

19 października 2018 (od godz. 14.00)

Warsztaty dla nauczycieli

W ramach otwarcia LEGO® Education Innovation Studio planowane są również warsztaty dla nauczycieli. Rozpoczną się one o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej w Kobylnicy. Prowadzić je będą certyfikowani trenerzy LEGO® Education: Jakub Piasecki i Bartosz Sobkowiak.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Udział w warsztatach zostanie potwierdzony certyfikatem uczestnictwa.

Warunkiem uczestnictwa w wybranym warsztacie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty w kwocie 50 pln na konto organizatora konferencji - Stowarzyszenia Edukacyjnego "Innowacja" do dnia 17 października 2018 roku na numer rachunku bankowego:
98 1140 2004 0000 3902 7740 4190
(w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika warsztatów).

Terminarz warsztatów

19 października 2018 (piątek)

godz. 14.00 - 15.00 , prowadzący: Jakub Piasecki, sala 204G
Pociąg do kodowania - wprowadzenie do myślenia komputacyjnego w edukacji przedszkolnej

godz. 14.00 - 15.00, prowadzący: Bartosz Sobkowiak, sala 203G
Podstawy robotyki i programowania z LEGO® WeDo 2.0 w szkole podstawowej

godz. 15.05 - 16.05, prowadzący: Jakub Piasecki, sala 204G
Dziecięcia motywacja wywołana inspiracją - MAKER LEGO® Education Maszyny proste i mechanizmy

godz. 15.05 - 16.05, prowadzący: Bartosz Sobkowiak, sala 203G
Podstawy robotyki i programowania z LEGO® WeDo 2.0 w szkole podstawowej